Integritetspolicyn i korthet:

Hillsong tar din integritet på största allvar . Denna policy har därför antagits för att erkänna och upprätthålla din och andra människors rätt till sin egen personliga data. Om du har frågor gällande denna policy, har synpunkter eller klagomål rörande sättet vi hanterar din data, eller vill ändra dina preferenser gällande din personliga data, kontakta dataskyddsansvarig i Hillsong Church Sweden på privacy@hillsong.se.

Hillsong Church Sweden behandlar din personliga data i enlighet med EU:s General Data Protection Regulation (GDPR). Data samlas in på en rad olika sätt, bland annat genom att du besöker vår webbsida, ger information om dig själv till anställda och volontärer i Hillsong och  registrerar dig för evenemang och andra aktiviteter som anordnas av Hillsong.

Personliga data som samlas in om dig kan bland annat vara namn och födelsedatum, adress- och kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, hemadress), uppgifter om tidigare gånger du har haft kontakt med oss, etc.

Användandet av din data görs utifrån Hillsongs legitima, goda intentioner gentemot dig, vilket bland annat inkluderar att skicka dig information om kommande evenemang och aktiviteter, tillhandahålla produkter och tjänster du har beställt samt förbättra vår förmåga att hjälpa Hillsongs besökare och samhället i stort.

Informationen vi får av dig lagras säkert i Hillsongs system, bland annat på servrar i EU/EEA-området, Australien och USA. Vi behåller din information under den tidsperiod som lagstiftningen tillåter, vilket för känslig data innebär högst två år.

Dina rättigheter gällande din personliga data upprätthålls av Hillsong, vilket innebär att du har rätt att:

 • få tillgång till din personliga data som vi behandlar
 • få inkorrekt data om dig rättad
 • få dina data raderade tidigare än vår normala tidsperiod för radering.
 • kräva en begränsning av vår behandling av din personliga data
 • invända gällande vår lagliga behandling av din personliga data. Du har också rätt att invända mot att din data används i reklamsyfte
 • få ut din personliga data i ett strukturerat och maskinläsligt format, och att få denna data överförd från en data controller till en annan utan fördröjning eller hinder.

Hillsong tar inte ansvar för några externa länkar du klickar på i samband med besök på vår webbsida eller för filer du laddar ner från denna webbsida eller länkade sidor.

För mer information om detta, eller för att skicka synpunkter om vår behandling av din data, kontakta privacy@hillsong.se eller dataskyddsansvarig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens riktlinjer gällande individers rätt till sin data, som du hittar här.

Du har rätt att skicka klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med sättet vi behandlar din personliga information. Gå till www.datainspektionen.se för att se hur du går tillväga.

Hillsong Church Swedens integritetspolicy för insamling och behandling av personliga data

 

1. INTRODUKTION

Välkommen till Hillsong.se. Webbsidan som den här policyn ligger på behandlas av Hillsong Church Sweden, på uppdrag av Hillsong International Ltd (se sektion 3A).

Den här integritetspolicyn beskriver hur Hillsongs kyrkor globalt (”Hillsongs kyrkor”), inklusive de i Storbritannien, Norge och EU-området (”EEA”) och Hillsong Church Sweden (”Hillsong”), samlar in, använder, visar, överför, lagrar och behandlar din information, vare sig den ges genom webbsidan eller genom andra kanaler eller verksamheter, och hur gällande lagstiftning rörande detta efterlevs.

Genom att fortsätta använda den här webbsidan accepterar du villkoren för detta, som även styr Hillsongs relation med dig.

 

2. TOLKNING

När ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss” används i denna policy, refererar det till din relation med, samt dina skyldigheter och rättigheter, gentemot Hillsong och Hillsong International Ltd.

”Data Controller” är den entitet som bestämmer syftet för vilket den personliga informationen samlas in och behandlas.

”Databehandlare” är den entitet som behandlar personliga data för Data Controllerns räkning.

”Personlig data” är all information om en levande individ som gör att denna kan identifieras, t.ex. ett namn, email eller fotografi, som kan identifiera dem enskilt eller med hjälp av annan information.

 

3. LAGSTIFTNING FÖR DATASKYDD

Denna policy förklarar hur vi följer de lagar och regler som gäller i vårt land och EU:s Direktiv om dataskydd 95/46/EC, och från och med 25 maj 2018, EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) (tillsammans eller enskilt refererat till som ”Lagen”).

Hillsong Church Sweden har en överenskommelse med Hillsong International Ltd. om att

 1. Hillsong Church Sweden behandlar informationen på den del av hemsidan där denna policy ligger (hillsong.se), inklusive registreringar för evenemang och givande online;
 1. Alla personliga data rörande människor boende i Sverige som insamlas från eller rör sådana personer, vilket utan begränsningar inkluderar personer som:
   1. gör donationer;
   2. registrerar sig för evenemang;
   3. tillägnar sig varor eller tjänster genom den här webbsidan;

kommer att behandlas enligt denna policy och enligt Lagen.

 1. Sådan information kommer behandlas konfidentiellt och bara ges till tredje part som hjälper oss, eller tillhandahåller varor eller tjänster åt sådana personer, eller med deras medgivande.

Vi följer Principerna om dataskydd som beskrivs i GDPR. Din information kommer att:

 1. behandlas på ett lagligt rättvist och transparent sätt;
 2. Samlas in för specificerade, explicita och lagliga syften och inte behandlas på ett sätt som är frånskilt dessa syften;
 3. Vara adekvat, relevant och begränsad till det som är nödvändigt i relation till de syften för vilka de behandlas;
 4. Rättvisande och, när det är nödvändigt, uppdaterade;
 5. Lagras på ett sätt som säkerställer att tiden som datans subjekt kan identifieras inte överstiger det nödvändiga, utifrån de syften för vilka den personliga datan behandlas;
 6. behandlas på ett sätt som säkerställer tillräcklig säkerhet för den personliga datan, inklusive skydd mot otillåten och olaglig behandling, förstörelse eller skada, genom lämpliga tekniska eller organisatoriska tillvägagångssätt.

 

4. DATA CONTROLLERS och DATABEHANDLARE

Även om Hillsong International Ltd. och Hillsong Church Sweden är olika organisationer, arbetar de tillsammans och kan behöva dela personliga data så att varje organisation kan fullgöra sina ansvar som kyrkor, stötta kyrkans gemenskap och tillhandahålla de varor och tjänster du ber om.

Om du ger personliga data direkt till Hillsong Church Sweden eller genom inblandning eller besök i Hillsong Church Sweden, eller till anställda eller volontärer i Hillsong, är Hillsong Church Sweden den Data Controller som är ansvarig för att datan behandlas enligt GDPR. Där medgivande finns kan den personliga datan delas med Hillsong International Ltd. och kan behandlas av denna, antingen för Hillsong Church Swedens räkning, eller för egna syften.

När Hillsong International Ltd. och Hillsong Church Sweden tillsammans är Controllers, är båda entiteterna ansvariga för hur din data behandlas.

 

5. INTERNATIONELLA REPRESENTANTER

Eftersom Hillsong International Ltd. är baserat i Australien, är Hillsong Church Sweden representant för Hillsong International Ltd. inom svensk jurisdiktion, gällande insamling, lagring, behandling och överföring av information och efterlevnad av all relevant lagstiftning om dataskydd.

 

6. OMFATTNING AV DENNA POLICY

Hillsong ser mycket allvarligt på din integritet och denna policy har antagits för att erkänna och upprätthålla människors rätt till sin egen personliga data.

Genom att lämna över personliga data, inklusive genom att använda den här webbsidan, ger du oss tillåtelse att kontakta dig. Detta inkluderar email, telefon eller textmeddelanden, i saker som gäller Hillsongs verksamhet:

 1. För Hillsongs intressen, enligt gällande lagstiftning om dataskydd; eller
 2. Utifrån den tillåtelse du har gett.

ÄNDRING AV DINA PREFERENSER

Om du vill ändra dina preferenser och:

 1. Du inte längre vill ha kontakt med Hillsong Church Sweden och/eller Hillsong International Ltd.; ELLER
 2. Om du vill förändra sättet du har kontakt med oss;

följ stegen som visas under Dina rättigheter nedan (sektion 13).

Om du motsätter dig någon del av denna policy, vänligen ge oss inte din personliga data och använd inte denna webbsida.

 

7. HUR PERSONLIGA DATA SAMLAS IN

Personliga data samlas in varje gång du är i kontakt med oss, till exempel när du:

 1. Besöker webbsidan;
 2. Gör en donation till Hillsong Church Sweden;
 3. Registrerar dig för en Hillsong-konferens eller ett evenemang i Hillsong Church Sweden;
 4. Ansöker om ett jobb eller vill bli volontär i Hillsong Church Sweden;
 5. Ger dina kontaktuppgifter, skriftligen eller muntligen, till anställda eller volontärer i Hillsong Church Sweden;
 6. Köper varor eller tjänster från Hillsong, genom webbsidan eller direkt från Hillsong, eller när du ger betalningsinformation;
 7. Deltar i Hillsongs verksamhet, t.ex. grupper;
 8. Kontaktar oss, t.ex. genom email, sms, brev, telefon;
 9. Har fysiska möten med anställda eller volontärer i Hillsong;
 10. Går in på sociala medier, t.ex. Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram;
 11. Registrerar dig på någon av Hillsongs plattformar (MyHillsong.se, Hillsongs Google Suite, Planning Centre, Kids Admin och Church Admin);
 12. Ger Hillsong International Ltd. tillåtelse att ge Hillsong Church Sweden tillgång till din personliga data samt medgivande till att bli kontaktad av dessa entiteter.

 

8. TYPER AV INFORMATION SOM SAMLAS IN

Personlig information

De typer av personlig information som samlas in av oss inkluderar:

 • Personliga detaljer som t.ex. din titel, ditt namn och födelsedatum;
 • Kontaktuppgifter som postadress, postkod, email, mobil- och telefonnummer;
 • När det är relevant för vårt uppdrag, demografisk information som civilstånd, nationalitet, utbildning, jobb/kvalifikationer och familjeinformation;
 • Ekonomisk information, t.ex. tidigare givande och bankuppgifter;
 • Om du är skatteskyldig i Sverige;
 • Information om partner och familj när vi registrerar er för att vara volontärer, för evenemang, och/eller när du registrerar dina barn i Hillsong.
 • Icke-finansiell som passuppgifter, körkort och finansiell data som löneuppgifter, skattekoder och utläggsredovisningar;
 • Information om anställda och volontärer, t.ex. kvalifikationer, språkkunskaper och erfarenhet;
 • Uppgifter om din kontakt med oss;
 • Fotografier tagna av dig eller tagna på Hillsongs gudstjänster eller övriga evenemang;
 • Besök på webbsida för att hjälpa Hillsong att förbättra effektiviteten och bättre informera om gudstjänster och evenemang.

Känslig (särskilt kategoriserad) personlig information

Vi kan komma att samla in och lagra känslig personlig information (särskilt kategoriserad information enligt GDPR) som:

 • Hälsoinformation given under pastorala möten;
 • Hälsoinformation för att underlätta besök på Hillsongs gudstjänster och evenemang;
 • Religiös information (besök på gudstjänster och andra evenemang, personliga beslut till tro, dop);
 • Religiös tillhörighet; tillåten när du och/eller din familj besöker och/eller registrerar sig för ett evenemang i Hillsong.

 

9. HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi samlar in information om dig som används på olika sätt, av olika anledningar. Till exempel samlar in en del av informationen för registreringar på aktiviteter eller evenemang, ibland kräver lagar och regler att vi samlar in och behandlar information om dig, och andra gånger ser vi att vi har ett legitimt, välvilligt intresse i att samla in och hantera informationen.

Din personliga information kommer behandlas i enlighet med Lagen. Den kommer aldrig säljas eller ges bort. Den delas bara med andra när du har tillåtit det eller när det tillåts eller krävs, antingen enligt kontrakt eller enligt lagen.

Vi kommer inte använda din personliga information i några andra syften utan att först få ditt tillstånd, om det inte är ett lagkrav.

Generellt inkluderar användandet av din personliga information, baserat på vårt lagliga, välvilliga intresse och med ditt tillstånd, följande:

 • Att hålla dig informerad om Hillsongs gudstjänster, aktiviteter, evenemang, resurser och konferenser;
 • Att främja Hillsongs intressen, dess kristna uppdrag och dess vägörenhet mot människor;
 • Att leda anställda och volontärer;
 • Att samla in pengar och  donationer, samt att hantera därtill hörande rättigheter och skyldigheter;
 • Att etablera och upprätthålla ditt engagemang hos oss, evenemang du har besökt, aktiviteter och områden du har stöttat, samla uppgifter om och bekräfta donationer du har gett till oss, för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har bett om.
 • För att svara på frågor eller beställningar om ytterligare information eller klagomål om oss, våra gudstjänster, aktiviteter eller evenemang.;
 • För att registrera dig för evenemang, konferenser och för att ge dig dina beställda tjänster;
 • För att göra marknadsanalyser och förbättra vår webbsida och kommunikation, t.ex. genom att matcha anonymiserad användardata med sociala medier som Facebook, för att bättre förstå människors intressen;
 • För att assistera Hillsong Church Sweden i att tillhandahålla tjänster och produkter som är mer värdefulla för de som är engagerade i Hillsongs gemenskap;
 • För att förbättra vår förmåga att hjälpa Hillsongs besökare och samhället i stort;
 • För att assistera Hillsong Church Sweden med ledning och administrativa uppgifter som ekonomisk redovisning, betalningar, skydd mot bedrägerier, drift och utveckling.

Legal grund för användandet av din personliga information

Vi kommer bara hantera din personliga information när vi har laglig grund för det. Den lagliga grunden kommer bygga på anledningen eller anledningarna till att vi samlade in och behöver använda din information. Enligt Lagen kommer den lagliga grunden i nästan alla fall vara:

 • att det är vårt legitima intresse som organisation att använda din personliga information för att driva och förbättra våra tjänster som kyrka;
 • För att uppfylla kontraktsbundna ansvar vi har med dig gällande tillhandahållandet av varor eller tjänster, till exempel registrering på evenemang;
 • För att du ha tillåtit att Hillsong International Ltd. eller Hillsong Church Sweden att använda din information för ett visst ändamål;
 • För att vi behöver använda din personliga information för att efterleva lagar, till exempel gällande individers beskydd och välbefinnande;
 • För att skydda vitala intressen hos dig eller andra personer, till exempel i pastorala situationer;
 • För att hantera känsliga (särskilt kategoriserade) personliga data som är relevanta för oss som en ideel organisation;
 • För att du ha gett oss tillåtelse att kontakta dig per email, telefon eller sms, för att ge dig information och marknadskommunikation.

 

10. DATALAGRING OCH VEM SOM SER DIN INFORMATION

Information du skickar elektroniskt, inklusive genom den här webbsidan, kan komma att lagras på datorer inom Hillsong och på servrar i Australien, EU-området, Storbritannien, Norge och USA.

Information du ger i pappersform, till exempel i tillåtelser, brev eller som skrivs ner av anställda eller volontärer, kan överföras till säkra, virtuella system eller lagras i säkra filsystem.

I enlighet med våra riktlinjer och procedurer för databehandling, samt i linje med principer för dataskydd ovan, kan information behandlas, användas och lagras:

 1. På datorer i Hillsongs kyrkor och servrar baserade i Australien, EU-området, Storbritannien, Norge och USA; och
 2. Av en begränsad mängd anställda eller nyckelvolontärer med tystnadsplikt som är inblandade i utveckling och drift av webbsidan Hillsong.com, Myhillsong.com och Myhillsong.se, eller de tjänster som tillhandahålls genom dem, eller som agerar för oss för de syften som beskrivits i denna policy, eller i andra syften tillåtna av dig. De parterna kan också hantera information, uppfylla och leverera ordrar, hantera kreditkortsbetalningar och tillhandahålla supporttjänster för oss.

Tredje part som tillhandahåller tjänster kan hantera information, uppfylla och leverera ordrar, hantera donationer och kreditkortsbetalningar, och tillhandahålla supporttjänster å Hillsong vägnar. När sådana detaljer delas finns avtal för att begränsa användningen av din information till de syften för vilken den delas och som säkerställer att den lagras säkert och i enlighet med relevanta dataskydds- och integritetslagar.

En av de huvudsakliga företagen vi använder oss av är The Rocket Science Group i USA som tillhandahåller MailChimp, som tillhandahåller email-kommunikationstjänster och är certifierade enligt EU-US Privacy Shield Framework av Europa-kommissionen.

Vi säljer eller delar inte din personliga information med någon annan organisation och/eller individ utan din tillåtelse, om det inte krävs enligt lag.

EKONOMISKA DATA OCH KORTINFORMATION:

Alla betalningar och data lagras enligt The Payment Card Industry Data Security Standard (“PCI DSS”). Alla kredit/debitkortsdonationer som görs online eller per telefon är säkrade genom tredje part och betalningslösningar, enligt PCI DSS. Öppna kortdetaljer lagras inte i våra system.

Vi lagrar inte oredigerade ekonomiska data (kredit- eller debitkortsnummer) som samlas in genom transaktioner online och vi delar heller inte någon information med tredje part, förutom när det krävs av lagen, för att assistera i att minska bedrägerier, eller att tillhandahålla en tjänst och minimera kreditrisk.

 

11. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DIN INFORMATION

Vi kommer bara behålla din personliga information så länge det behövs och i enlighet med Lagen och andra lagkrav.

Om du har indikerat att du inte längre vill ha kontakt med oss, kommer vi behålla den minimalt nödvändiga information som behövs för att säkerställa att ingen framtida kontakt tas.

Även efter att du har ändrat dina preferenser gällande kommunikation med oss, kan vi behålla kopior av din information under en tid som är i enlighet med relevanta lagar, relevanta begränsande stadgar eller så länge vi anser det nödvändigt för att följa relevanta lagar, regler eller legala processer.

När vi lagrar personliga information som är särskilt känslig kommer den informationen raderas efter två år, om vi inte har bevisat regelbunden kontakt eller har lagkrav om lagring.

 

12. COOKIES

Vi kommer använda olika teknologier för att samla in information när du använder Hillsong.com, inklusive att placera en bit data, som brukar kallas för en ”cookie” på din enhet. Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk eller på din enhets minne när du besöker en webbsida eller läser ett meddelande. Genom att använda Hillsong.com tillåter du oss att samla in och använda din information från aktivitet på dina enheter i enlighet med den här integritetspolicyn. För mer information och för att lära dig hur du blockerar eller raderar cookies som används på Hillsong.com, se vår policy för cookies.

 

13. DINA RÄTTIGHETER

Enligt EU:s General Data Protection Regulation (GDPR), har du en rad rättigheter gällande vår behandling av dina personliga data. Du är välkommen att kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.  

Rätten till information

Du har rätt att få tillgång till dina personliga data som vi behandlar. Kontakta dataskyddsansvarig på privacy@hillsong.se för att få tillgång.

Rätten till rättelse

Du har rätt att få inkorrekta data om dig rättade. Kontakta oss om du vill det.  

Rätten till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina data raderade tidigare än vår normala tidsperiod för radering.  

Kontakta oss om du vill det.

N.B. att vi inte är möjligt för oss att radera dina personliga data om du fortfarande vill använda dig av Hillsongs tjänster.

Vi kommer inte radera dina data direkt om det står i motsättning till relevant lagstiftning.

Rätten till begränsning av behandling

I vissa omständigheter kan du begära en begränsning av våra behandling av dina personliga data. Om du begär en sådan begränsning, tillåts vi i framtiden endast behandla din information – utöver att lagra den – med ditt medgivande eller i syfte att handla i juridisk kapacitet, beskydda en person eller ett viktigt samhälleligt intresse.

Rätten att göra invändningar

Under vissa omständigheter har du rätt att invända gällande vår lagliga behandling av dina personliga data. Du har också rätt att invända mot att din data används i reklamsyfte.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personliga data i ett strukturerat och maskinläsligt format, och att få denna data överförd från en data controller till en annan utan fördröjning eller hinder.

För mer information om detta, eller för att skicka oss synpunkter om vår behandling av dina data, kontakta privacy@hillsong.se eller kontakta dataskyddsansvarig (kontaktuppgifter finns nedan).

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens riktlinjer gällande individers rätt till sina data, som finns på här.

Du har rätt att skicka klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med sättet vi behandlar din personliga information. Gå till www.datainspektionen.se för kontaktuppgifter.

Vänligen informera Hillsong International Ltd. eller Hillsong Church Sweden när dina kontaktuppgifter ändras så att informationen kan hållas uppdaterad.Vi kommer att ta nödvändiga steg för att korrigera din information om den är inte är korrekt, fullständig eller gammal.

En förfrågan om att få tillgång till, ändra eller radera din personliga information kan vägras i vissa fall. Om din förfrågan vägras, kommer du få en anledning till det beslutet och, om det är en förfrågan om ändring, vi kommer notera att förfrågan om ändring har inkommit.

Ändring av dina preferenser

Du har möjlighet att tacka nej till kommunikation när som helst och att sluta ha kontakt med oss genom att:

 1. Följa instruktionerna om att “avsluta prenumeration” i alla email eller sms som fås från Hillsong International Ltd. eller Hillsong Church Sweden;
 2. Skicka ett email till privacy@hillsong.se.

 

14. ÖPPET KÖP

Hos Hillsong kan du alltid returnera en ticket inom 14 dagar efter din köp.

 

15. SÄKERHET

Hillsong kommer ta nödvändiga steg för att säkra all personlig information som lagras.

Personlig information som lagras elektroniskt kommer lagras på säkra servrar eller i säkra filer.

Internet är inte ett säkert sätt att överföra information. Därför kommer Hillsong inte ta något ansvar för säkerheten för den information du skickar eller får från oss över internet, eller för intrång eller otillåten användning av den informationen.

Säkerhetsåtgärder är tagna för att skydda din information från intrång av otillåtna parter och mot olagligt användande, förlust, förstörelse eller annan skada.

Där vi har gett dig, eller där du har valt, inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord, fråga eller PIN-kod) som ger dig tillgång till online-tjänster, är du ansvarig för att hålla dessa uppgifter hemliga.

 

16. LÄNKAR OCH SOCIALA MEDIER

Den här webbsidan kan också innehålla länkar till andra sidor eller till att dela saker på sociala medier, till exempel Facebook, Twitter, WhatsApp och YouTube.

Vi tar inget ansvar för dessa, om det innehåll som läggs upp inte är upplagt av oss eller godkänt av oss. Vi tar heller inget ansvar för de cookies som sådana sidor kan innehålla.

Användning av länkar görs på egen risk och du måste verifiera säkerheten på webbsidor innan du lägger upp eller ger ut personlig information på sådana sidor.

Vi ber aldrig om lösenord eller personuppgifter på sociala medier.

Webbsidor som Vimeo och YouTube används för att lägga in videos på webbsidan och tredje part som tillhandahåller tjänster för oss, t.ex. Brushfire, MailChimp och Google Analytics kan komma att skicka sina egna cookies genom den här webbsidan. Vänligen se policys för integritet och cookies på deras sidor om du vill ha mer information om detta.

Den här webbsidan kan också innehålla sponsrade länkar eller reklam. Dessa kommer vanligtvis komma genom andra Hillsong-kyrkor, partners eller tjänsteföretag, som kan ha sina egna integritetspolicys.

 

17. NEDLADDNINGAR

Alla dokument som är tillgängliga för nedladdning på vår webbsida laddas ner på egen risk.

 

18. SYNPUNKTER

Vänligen kontakta Hillsong International Ltd. eller Hillsong Church Sweden om du har synpunkter gällande behandlingen av din personliga information genom den här webbsidan eller genom Hillsong Church Sweden om det gäller information som har getts genom andra kanaler.

Du har också rätt att skicka klagomål till dataskyddsansvarig (se kontaktuppgifter nedan) om hur din data behandlas.

 

19. FÖRÄNDRING I DENNA POLICY

Hillsong kan göra förändringar i denna policy som reflekterar förändringar i synen på optimal behandling, säkerhet och kontroll av personlig information, och för att säkerställa att ändringar i Lagen eller andra relevanta lagar efterlevs. Ändrade versioner kommer att finnas på denna webbsida. Vi rekommenderar att du besöker den regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

 

20. KONTAKT

För mer information om detta, eller för att skicka synpunkter om vår behandling av din data, kontakta privacy@hillsong.se.